Επικοινωνία

Zespol Szkol w Lubczy - Πολωνία

1o Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας Ελλάδα

Stimmuli for Social Change Ελλάδα

Center for Social Innovation - CSI - Κύπρος

Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - PUK - Πολωνία

ZERO -Associação Sistema Terrestre Sustentável Πορτογαλία