Σχετικά με εμάς

Το έργο STUDENTS IN CLIMATE ACTION στοχεύει στη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης και στην προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις προκλήσεις για το περιβάλλον και την κλιματική, χρησιμοποιώντας καινοτόμες και συμμετοχικές μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης εμπνευσμένες από τον Νεναικό Ακτιβισμό και τις παιδαγωγικές περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και μαθησιακές προσεγγίσεις με βάση το παιχνίδι.

Το έργο θα αναπτύξει, πιλοτικά και θα προωθήσει ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών που σχετίζεται με την αλλαγή του κλίματος για να εκπαιδεύσει τη νέα γενιά σχετικά με τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και, επίσης, να προωθήσει βιώσιμες αλλαγές συμπεριφοράς και βασικές ικανότητες που προωθούν την πράσινη ανάπτυξη, να ενθαρρύνει τους μαθητές να γίνουν ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες, πρόθυμοι να παρέχουν βιώσιμες και υπεύθυνες λύσεις για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και, συνεπώς, να ωφελήσουν θετικά το περιβάλλον και τις κοινότητές τους.

Η εκπόνηση και εφαρμογή ενός Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών που συνδυάζει διαφορετικές καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και εργαλεία, όπως η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η εκπαίδευση των πολιτών, η μάθηση με βάση το παιχνίδι και ο πολιτικός λόγος θα οδηγήσουν στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών.

Στόχοι Έργου

Να αναπτύξει ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα ενισχύει την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με την κλιματική

Να προσφέρουν στους μαθητές πολύ ενδιαφέρουσες εμπειρίες τυχερών παιχνιδιών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, να ενισχύσουν την πολιτιστική ανάπτυξη, την ενίσχυση των πολιτιστικών κληρονομιών, την κοινωνική ένταξη και τις διαδικασίες συνοχής που εμπλέκουν τις τοπικές κοινότητες μέσω του επιτραπέζιου παιχνιδιού ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑ.

Nα αναπτύξουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς και να τους επιτρέψουν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα σπουδών των μαθητών στο κλίμα δράσης, ενώ ταυτόχρονα προωθούν περαιτέρω την επαγγελματική τους ανάπτυξη σε παιδαγωγικές νεολαίας και περιβαλλοντικού ακτιβισμού και στην αποτελεσματική χρήση του πολιτικού λόγου στην τάξη.

Να προωθήσει μια κουλτούρα κοινωνικής συνείδησης και ευθύνης σχετικά με την αλλαγή του κλίματος.

IO1: Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη για την κλιματική αλλαγή

IO2: Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικού ακτιβισμού

IO3: Επιτραπέζιο παιχνίδι ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

IO4: Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

IO5: Αναστοχασμός και Αξιολόγηση ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Προσωπικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Γονείς μαθητών πρωτομάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Συνεργάτες και άλλοι ενδιαφερόμενοι σε τοπικό επίπεδο

Ομάδες Στόχου

To προγράμματος "Μαθητές στην κλιματική δράση" είναι ένα έργο Erasmus + KA2 που έχει διάρκεια υλοποίησης από τον Ιανουάριο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2023.