Ενότητα 1 Ποιες είναι οι λύσεις για την κλιματική αλλαγή;

Για να σταματήσει αυτό η κλιματική αλλαγή, πρέπει να πάμε στην πηγή και να αλλάξουμε τη βάση ολόκληρου του ενεργειακού συστήματος, τόσο της ηλεκτρικής παραγωγής όσο και της μεταφοράς της, σε καθαρές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρέπει επίσης να αυξήσουμε τους φυσικούς νεροχύτες, να σταματήσουμε δηλαδή την αποψίλωση των δασών και να αυξήσουμε την δασική κάλυψη. Μπορούμε επίσης να επηρεάσουμε την παρουσία και άλλων ισχυρών αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, όπως είναι το μεθάνιο. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε ακόμη και με αλλαγές στις διατροφικές μας προτιμήσεις, επηρεάζοντας έτσι θετικά και τα δάση, αφού η εντατική γεωργία είναι μία από τις κύριες αιτίες της αποψίλωσης των δασών. Δεν θα φτάσουμε σε μηδενικές εκπομπές αερίων, αλλά ο στόχος είναι να φτάσουμε στην κλιματική ουδετερότητα, δηλαδή οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει να ισούνται με τις εκπομπές που απορροφώνται από τους φυσικούς νεροχύτες κάθε χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο, τουλάχιστον δεν θα προσθέσουμε άλλα αέρια θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα.

Η αλλαγή του ενεργειακού συστήματος σε ανανεώσιμες καθαρές πηγές ενέργειας είναι μια αργή διαδικασία, λόγω της τιμής των τεχνολογιών και των μεγάλων αλλαγών που πρέπει να κάνουμε για τη δημιουργία της υποδομής. Είναι όμως οι τεχνολογίες διαθέσιμες; Είναι δυνατόν να βασιστούμε πλήρως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;