Ενότητα 1 Ποιες είναι οι λύσεις για την κλιματική αλλαγή;

Πώς μπορούμε να σταματήσουμε την κλιματική αλλαγή; Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι. Πρώτον, πρέπει να σταματήσουμε να διοχετεύουμε αυτά τα αέρια του θερμοκηπίου που παγιδεύουν τη θερμότητα στην ατμόσφαιρα, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια. Πρέπει να χρησιμοποιούμε ανανεώσιμες και καθαρές πηγές ενέργειας. Δεύτερον, πρέπει να σταματήσουμε να κόβουμε τα δάση, τα οποία έχουν την ικανότητα να απορροφούν αυτά τα αέρια, και μάλιστα να αναδασώσουμε όποια περιοχή μπορούμε. Θα συνεχίσουμε να εκπέμπουμε κάποια αέρια, δεν είναι δυνατόν να εκπέμψουμε μηδενικά αέρια, ωστόσο μπορούμε να εκπέμπουμε καθαρότερα αέρια. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα αέρια που εκπέμπουμε να απορροφώνται από τα δάση.

Click on image for more information