Ενότητα 3 Δοκιμάστε τις γνώσεις σας

Δραστηριότητα 1

Διαμάχη σχετικά με την κλιματική αλλαγή

Δραστηριότητα 2

Αιτίες - Παγκόσμια υπερθέρμανση και κλιματική αλλαγή

Δραστηριότητα 3

Σταυρόλεξο