Ενότητα 3 Δοκιμάστε τις γνώσεις σας

Δραστηριότητα 1

Λύσεις - Παγκόσμια υπερθέρμανση και κλιματική αλλαγή

Δραστηριότητα 2

Το λεξιλόγιο της Greta Thunberg