O nas

Projekt „STUDENTS IN CLIMATE ACTION” ma na celu podniesienie świadomości w zakresie wyzwań związanych z ochroną środowiska przyrodniczego i zmianami klimatu poprzez edukację z wykorzystaniem innowacyjnych i aktywizujących metod nauczania i uczenia się, inspirowanych zaangażowaniem młodzieży, edukacją na rzecz ochrony środowiska oraz metodami uczenia się opartymi na grach. W ramach projektu zostanie opracowany i zaproponowany innowacyjny, pilotażowy program nauczania poświęcony kwestiom ochrony środowiska i zmian klimatu. Głównym celem programu jest edukacja nowego pokolenia w zakresie wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, a także wspieranie zachowań i kluczowych kompetencji, które promują „zielony wzrost”, zachęcają uczniów do aktywnych i odpowiedzialnych postaw obywatelskich, chętnych i zdolnych do wskazania i zastosowania odpowiedzialnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym, a tym samym pozytywnie wpływających na środowisko. Opracowanie i wdrożenie programu szkoleniowego dla nauczycieli – łączącego różnorodne, innowacyjne podejścia i narzędzia edukacyjne, takie jak edukacja ekologiczna i obywatelska, metody nauczania oparte na grach i dyskursie obywatelskim – doprowadzi do rozwoju umiejętności zawodowych nauczycieli w perspektywie długoterminowej.

Cele

Opracowanie innowacyjnego programu nauczania dla uczniów szkół podstawowych i średnich w celu zwiększenia świadomości uczniów na temat zmian klimatu oraz umożliwienia im rozwoju kompetencji przekrojowych związanych z ochroną środowiska;

Zapropowanie uczniom aktywizujących gier związanych tematycznie z kwestiami dotyczącymi zmian klimatu, mających na celu wzmocnienie rozwoju kultury i dziedzictwa kulturowego, promujących integrację społeczną oraz aktywne postawy społeczne w przestrzeni lokalnej na rzecz ochrony środowiska między innymi poprzez grę planszową STUDENTS IN CLIMATE ACTION;

Opracowanie programu szkoleniowego dla nauczycieli, który pomoże w zastosowaniu programu nauczania STUDENTS IN CLIMATE ACTION, przy jednoczesnym dalszym rozwoju zawodowmym w zakresie edukacji na rzecz ochrony środowiska, metod aktywizujących oraz efektywnego wykorzystania dyskursu obywatelskiego w czasie zajęć lekcyjnych;

Promowanie postaw społecznej świadomości i odpowiedzialności za zmiany klimatyczne.

IO1: Zestaw materiałów edukacyjnych dotyczących Edukacji nt. Zmian Klimatu;

IO2: Podręcznik dobrych praktyk/aktywności na rzecz ochrony środowiska;

IO3: Gra planszowa – STUDENTS IN CLIMATE ACTION;

IO4: Program szkoleniowy Edukacji nt. Zmian Klimatu – STUDENTS IN CLIMATE ACTION dla nauczycieli;

IO5: STUDENTS IN CLIMATE ACTION – wnioski i ocena.

Uczniowie szkół podstawowych i średnich

Pracownicy szkół podstawowych i średnich

Rodzice uczniów szkół podstawowych i średnich

Członkowie społeczności lokalnych, organizacje trzeciego sektora na poziomie lokalnym

Grupy docelowe

„STUDENTS IN CLIMATE ACTION” to projekt Erasmus+ KA2, realizowany od stycznia 2020 r. do czerwca 2023 r.