Zastrzeżenie dotyczące praw autorskich

Wszystkie materiały audiowizualne zostały pobrane z darmowych platform zdjęć online i/lub YouTube – zgodne z prawem uczciwego wykorzystania, bez zamiaru naruszenia jakichkolwiek praw autorskich.

Jeśli uważasz, że prawa autorskie zostały naruszone, skontaktuj się z nami pod adresem www.studentsinclimateaction.com aby rozwiązać sprawę, w myśl zasad sprawiedliwości naprawczej.