Temat 1 Jakie są możliwe rozwiązania problemu zmian klimatycznych?

Aby położyć kres zmianom klimatycznym, musimy udać się do źródła i zmienić podstawę całego systemu energetycznego, zarówno produkcji elektrycznej, jak i transportu, na czyste odnawialne źródła energii. Powinniśmy również zatrzymać wycinanie lasów i zwiększyć zalesienie. Możemy również działać na inne źródła silnych gazów cieplarnianych, takich jak metan, poprzez zmiany diety, a jednocześnie czerpać bezpośrednie korzyści z lasów, ponieważ intensywne rolnictwo jest jedną z głównych przyczyn wylesiania. Nie osiągniemy zerowej emisji, ale celem jest osiągnięcie zera netto, to znaczy, że całkowita ilość emisji, które wprowadzamy do atmosfery, jest równa emisjom pochłoniętym przez pochłaniacze każdego roku. W ten sposób przynajmniej nie będziemy dodawać więcej gazów cieplarnianych do atmosfery.

Zmiana systemu energetycznego na odnawialne czyste źródła energii jest powolnym procesem, ze względu na cenę technologii i wielkie zmiany, które musimy wprowadzić, aby zbudować infrastrukturę. Ale czy mamy dostępne technologie, czy można całkowicie polegać na odnawialnych źródłach energii?