Temat 1 Jakie są możliwe rozwiązania problemu zmian klimatycznych?

Jak możemy powstrzymać zmiany klimatyczne? Istnieją dwa główne kierunki działań. Po pierwsze musimy przestać emitować gazy cieplarniane, które zatrzymują ciepło w atmosferze. Należy zmienić sposób wytwarzania energii elektrycznej, zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Po drugie, musimy zaprzestać wycinania lasów, które mają zdolność pochłaniania gazów cieplarnianych, co więcej powinniśmy ponownie zalesiać wycinane tereny. Emisja gazów jest nieunikniona, całkowita ich eliminacja nie jest możliwa, możemy jednak wyemitować je w wielkości zero netto. Oznacza to, że wszystkie emitowane przez nas gazy będą pochłaniane przez lasy.

Click on image for more information