Temat 1 Jakie są przyczyny zmian klimatycznych?

Wszystko zaczyna się od efektu cieplarnianego! Jest to naturalny efekt, który utrzymuje na naszej planecie temperaturę, umożliwiającą ciekły stan wody, a tym samym życie. Bez niego globalna temperatura Ziemi wynosiłaby -18ºC! Problem polega na tym, że spalając paliwa kopalne, wprowadzamy do atmosfery więcej gazów, które nie tylko powodują efekt cieplarniany ale również wzmacniają go, podnosząc tym samym temperaturę na Ziemi.

Teraz, kiedy już wiecie więcej na temat efektu cieplarnianego, rozumiecie dlaczego powoduje on globalne ocieplenie. Temperatura wzrasta na całej Ziemi, co z kolei powoduje inne zmiany w klimacie, czyli zmiany klimatyczne.