Temat 1 Jakie są przyczyny zmiany klimatu?

Od czasu rewolucji przemysłowej spalamy skamieniałości do produkcji i transportu energii elektrycznej. Spalanie paliw kopalnych emituje dwutlenek węgla do atmosfery, zwiększając jego stężenie i wzmacniając naturalny efekt cieplarniany. Istnieją również naturalne pochłaniacze tych gazów, takie jak lasy, które pochłaniają CO2 poprzez fotosyntezę i oceany. Więc gdzie trafia cały węgiel, który uwalniamy?

Istnieją inne gazy przyczyniające się do zwiększonej emisji gazów cieplarnianych, a także inne źródła tejże emisji. Niemniej jednak to dwutlenek węgla  odpowiada za około 60% zwiększenie  efektu cieplarnianego. Oprócz dwutlenku węgla, dobrze znanym gazem jest metan, powstający głównie w wyniku intensywnej uprawy jak i stosowania w rolnictwie nawozów zawierających podtlenek azotu. Nadmierne ilości gazów cieplarnianych gromadzą się w atmosferze i pozostają tam przez wiele lat  wpływając na temperaturę.