Temat 1 Jakie są skutki zmian klimatycznych?

Wzrost temperatury jest negatywnym zjawiskiem, ponieważ towarzyszą mu nasilające się fale upałów, pożary i susze. Wzrost temperatury powoduje również topnienie lodowców, co podnosi poziom mórz i powoduje szkody na obszarach przybrzeżnych, w skrajnych przypadkach doprowadzając nawet do zanikania wysp. Zmienia on również obieg wody, powodując intensywne opady, powodzie oraz inne ekstremalne zjawiska. Wskazane zmiany w klimacie nazywamy zmianami klimatycznymi.

Click on image for more information