Temat 3 Sprawdź swoją wiedzę

Aktywność 1

Gra w parach

Aktywność 2

Przeciągnij i dopasuj

Aktywność 3

Quiz